Nederland – Medewerkers van woningcorporaties gaan actievoeren en staken. Werkgevers zijn inhoudelijk niet ingegaan op het ultimatum van FNV en CNV. Vanaf volgende week starten de medewerkers hun acties voor een nieuwe cao. Deze acties zullen uitmonden in een landelijke stakingsdag op 27 maart. Corporatiemedewerkers komen dan naar het Beatrixtheater in Utrecht. Tot 27 maart voeren werknemers ludieke acties en houden ze werkonderbrekingen.

‘De corporatiemedewerkers zijn het gebrek aan waardering van Aedes méér dan zat’, aldus Janneke Waage, eerste onderhandelaar FNV. ‘Aedes blijft maar zeggen dat ze de mensen een aantrekkelijk totaalpakket biedt. Alsof de medewerkers zelf niet in de gaten hebben dat de waarheid een stuk minder mooi is. En ondertussen is er al meer dan een jaar geen cao en komen de werkgevers met een beschamend loonbod.’
Robbim Heins, bestuurder CNV, voegt daaraan toe: ‘Aedes is niet tegemoet gekomen aan de eisen van vakbonden. We hechten aan een cao die recht doet aan de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Een cao ook die voor nieuwe medewerkers voldoende aantrekkingskracht bezit. Door niet in te gaan op de eisen van vakbonden zijn acties onvermijdelijk geworden.’

Eisen
Bonden en corporatiemedewerkers eisen een loonsverhoging van 2% over 2017 en in totaal 3,5% over 2018. Daarnaast moeten werkgevers van FNV en CNV veel meer maatregelen nemen om de werkdruk van medewerkers te verlagen. Ook hebben de vakbonden een generatiepact-regeling voorgesteld. Daarbij kunnen oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jonge, nieuwe collega’s.

Werkgevers bieden medewerkers over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 slechts 1,5% structureel. Dat is onder inflatie en leidt tot koopkrachtverlies. Ze willen werknemers die nieuw zijn in de sector een veel lager loon gaan geven dan de mensen die er nu al werken. Tegelijkertijd willen ze de loonschalen van managers juist flink verhogen. ‘Volkomen absurd’, stelt Waage. ‘Alles bij elkaar leidt dat tot een driedeling op de werkvloer, hogere versus lagere inkomens én oud versus nieuw.’
Werkgevers willen de verlaging van de loonschalen doorvoeren bij alle medewerkers die direct mét en vóór de huurder werken. Juist deze groep heeft te maken met een steeds hogere werkdruk. Er is de laatste jaren veel personeel uit de sector verdwenen. En er zijn steeds meer huurders met sociale en psychische problemen. Heins: ‘De afgelopen week ontvingen wij van onze achterban tal van verontwaardigde berichten. Corporatiemedewerkers zijn boos over de opstelling van Aedes. Keer op keer geeft Aedes er blijk van niet te weten wat er onder de corporatiemedewerkers leeft.’

Gezond naar de toekomst
FNV en CNV willen goede dienstverlening aan de huurder en een goede kwaliteit van sociale huisvesting. Dat betekent voldoende deskundige en servicegerichte medewerkers. Maar bijvoorbeeld ook het terugdringen van achterstallig onderhoud. Daarvoor zijn gemotiveerde en fatsoenlijk betaalde vakkrachten nodig. ‘Ik wil een gezonde arbeidsmarkt voor de sector, nu en in de toekomst’, zegt Waage.