Groningen – Terra MBO werkt al een aantal jaren met studentstichtingen. Deze stichtingen worden – de naam zegt het al – gerund door studenten in het kader van regioleren. Sinds 9 februari is daar een nieuwe stichting bijgekomen: Stichting Hippisch Terra.

Studenten die kiezen voor de hippische opleidingen niveau 3 of 4 bij Terra Meppel, volgen hun opleiding voor een groot deel bij het schoolbedrijf Hippisch Centrum Sunrise Stables in Assen. Dit schoolbedrijf wordt door de studenten zelfstandig geleid. Met het oprichten van een eigen stichting kunnen de studenten opdrachten binnenhalen en nog meer leren in de praktijk.

Bij de notaris
Op 9 februari 2018 waren docenten en studenten aanwezig op het notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus in Assen. Met het passeren van de officiële oprichtingsakte bij notaris mr. A.J. van Bekkum was de Stichting Hippisch Terra een feit. Vanaf nu kunnen binnen de stichting vraagstukken en opdrachten uit de hippische sector worden opgepakt door de studenten. Te denken valt daarbij aan de organisatie van evenementen en wedstrijden. ‘De beste manier om iets te leren is door het te doen,’ aldus docent Jolanda Boertien. ‘De studenten willen graag aan de slag met opdrachten en vraagstukken die ze krijgen vanuit de hippische sector.

Eigen bedrijf
De stichting is het eigen bedrijf van de studenten niveau 4. Ze staan hiermee ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Behalve het binnenhalen van opdrachten, hoort hier bijvoorbeeld ook de boekhouding en btw-afdracht bij. Middels een jaarverslag brengen de studenten rapport uit aan de afdelingsdirectie van Terra Meppel MBO. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zullen ook studenten hippische opleidingen niveau 4 van Terra Groningen en Terra Emmen hierbij aansluiten. De stichting is te volgen via facebook HippischTerra.