Ten Boer –  ,,Liever niet in mijn achtertuin, maar wat moet dat moet.” Dit was een veel gehoorde reactie op de inloopbijeenkomst woensdag 14 maart over de locatie voor de wisselwoningen in Ten Boer. In het Buurhoes gaven bijna 300 inwoners op 269 formulieren hún voorkeurslocatie aan. Naast de 7 mogelijke locaties gekozen door de gemeente, meldden inwoners nog 5 alternatieve locaties. Burgemeester en wethouders nemen in april een besluit waar de wisselwoningen gebouwd kunnen worden.

Rond tafels met daarop plattegronden van de mogelijke locaties werd druk gediscussieerd. Vragen werden gesteld en details werden besproken. Bijvoorbeeld over de verkeerssituatie, als kinderen op de fiets naar school moeten. Of over de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Medewerkers van de gemeente stonden de inwoners te woord. Naast veel vragen waren er ook kritische geluiden. Niet alle bezoekers hebben een goed gevoel over de afloop: ,,Als jullie nu maar wél wat gaan doen met onze voorkeur!”. 

Niet in achtertuin
Bijna vanzelfsprekend en heel begrijpelijk gaven veel mensen aan de wisselwoningen niet in hun ‘eigen achtertuin’ te willen hebben. Een mevrouw reageerde: ,,We hebben net ons huis verkocht aan mensen die aan de rand van het dorp willen wonen, met vrij uitzicht over de velden. Nu moeten we ze gaan vertellen dat ze misschien voor tien jaar wisselwoningen voor de deur krijgen!”. Wethouder Annie Postma heeft hier begrip voor, maar kan het niet mooier maken dan het is. ,,Niemand zit te wachten op wisselwoningen voor de deur. Toch hebben we nodig, om iedereen waarvan het huis versterkt wordt goed en comfortabel onderdak te kunnen bieden. Ik krijg de indruk dat de meeste mensen dat wel begrijpen. En ja, dit betekent voor enkele inwoners dat ze tijdelijk wisselwoningen voor de deur kunnen krijgen.” Een meneer was kritisch op de termijn dat de wisselwoningen blijven staan: ,,Ik geloof er niks van dat ze na tien jaar weer worden afgebroken”. Weer een ander vroeg zich af hoe de gemeente nu al een keus kan maken. ,,Het is nog niet eens bekend hoeveel huizen versterkt moeten worden, hoe weet je dan hoeveel wisselwoningen je nodig hebt?” 

Besluit
Postma benadrukt dat er niet alleen naar het aantal ‘vinkjes’ bij een locatie wordt gekeken, maar vooral naar de motivatie die mensen aangeven. ,,Aantallen zeggen niet alles, het gaat ons vooral om de reden waarom mensen vinden dat een locatie geschikt of ongeschikt is. Dan heb je het bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid of de bereikbaarheid. Hier kijken we nadrukkelijk naar en die argumenten gaan we wegen.” Het is volgens de wethouder onmogelijk om met alle argumenten rekening te houden. ,,Dan zouden we ook geen beslissing kunnen nemen. We lezen alles zorgvuldig en nemen uiterlijk de eerste week van april een besluit.” In een speciale bijeenkomst in april, waarvoor alle inwoners van Ten Boer worden uitgenodigd, maakt de wethouder de beslissing bekend.