Groningen – Na het succes van De poëziegids voor het voortgezet onderwijs, heeft het Poëziepaleis recentelijk een poëziegids voor het basisonderwijs uitgebracht. Met de introductie van de Poëziegids Junior wil het Poëziepaleis leerkrachten begeleiden bij het geven van poëzielessen.

De Poëziegids Junior biedt inspiratiebronnen voor poëzielessen in het primair onderwijs. De lessen in de gids zijn onderverdeeld in vier clusters: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Alle poëzielessen sluiten zo goed mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind in de betreffende leerjaren. Omdat er verschillen bestaan in de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen kan een les van het ene cluster, naar eigen inzicht, worden ingezet voor een groep uit een ander cluster.

Naast de lessen voor de verschillende leerjaren, bevat de gids een algemene basis voor het lezen, bespreken en schrijven van poëzie op school. De gids eindigt met een poëzieproject, waarin kinderen uit diverse leerjaren met elkaar kunnen samenwerken. Bij sommige lessen horen werkbladen voor de kinderen. Deze staan achterin de gids en op de website van het Poëziepaleis.

Deze doorlopende leerlijn poëzie is een receptenboek, een bladerboek en een ideeënboek. De auteurs, waarvan sommigen zelf dichter zijn, kennen het onderwijs goed en weten wat daar wel en niet werkt.

De Poëziegids Junior: inspiratiebronnen voor poëzielessen in het basisonderwijs,
ISBN 978-90-79974-17-7, is nu te bestellen voor €22,50 op www.poeziepaleis.nl/shop.
Het Poëziepaleis initieert en organiseert poëzieactiviteiten voor kinderen en jongeren zoals de dichtwedstrijden Kinderen & Poëzie, Doe Maar Dicht Maar en Dichter bij 4 mei.