Bedum – De SP organiseert op maandag 9 april om 19:30 uur een bewonersbijeenkomst in hotel het gemeentehuis in Bedum. De partij is langs de deuren geweest om in gesprek te gaan met de bewoners van de Walfridusstraat, het Walfridushof, de Coenderstraat, Ludgerstraat en de Schultingastraat. Ruim de helft van ondervraagden maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid.

Een gedeelte van de buurt is nog ingericht als woonerf, de gemeente heeft echter de verkeersborden die dat aangeven verwijderd. Het is nu een 30 km. zone. Dat is gevaarlijk, want er spelen kinderen op straat en ouderen lopen er met rollator.
“Het is wachten tot het mis gaat”, aldus een bezorgde bewoner. “Mensen rijden hier veel te hard en kijken niet uit”.

SP-woordvoerder Marieke Bootsma: “Men geeft ook aan dat de schuine drempels niet veilig zijn. Zo vertelde een man dat zijn vrouw drie maanden geleden gevallen is en nog steeds niet is hersteld.” Op enkele plekken zijn perkjes geplaatst om de snelheid te beperken. Deze zijn volgens de bewoners onzichtbaar in het donker, en soms op vreemde plekken geplaatst. Men gaf aan dit anders te willen, daarom organiseert de partij een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wil de SP met bewoners plannen maken om de situatie veiliger te krijgen.